Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser over for dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Kort sagt så beskriver regulativet pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser.

Regulativet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune som er vores tilsynsmyndighed.

Godkendt og gældende regulativ