Farnæs Vandværk

Farnæs Vandværk A.m.b.a. er et mindre vandværk beliggende på Nordfalster.

Vandværket forsyner ca. 250 ejendomme med godt og rent drikkevand, og blev som andelsselskab etableret i oktober 2011 til afløsning af det tidligere Farnæs Vandværk I/S, Skovby Sortsø Vandværk A.m.b.a og Sortø Strand Vandværk A.m.b.a.

Nøgletal for Farnæs Vandværk A.m.b.a.:
Byggeår: 1992
Drikkevandboringer: 1
Årlig råvandsindvinding: Ca. 20.000 kbm.

Forsyningssikkerhed: Forbundet med Gundslev og Nørre Alslev Vandværker.

Grundvandspumpen pumper grundvand op fra 6-9 meters dybde under værket. Vandet ledes over i et iltningsbassin, hvor en stor kompressor blæser luft ind i råvandet. Denne behandling fjerner methan. Vandet filtreres derfra til et efterfilter, der blandt andet omdanner nitrit til nitrat, hvorfra det rene vand løber ned i rentvandstankene under vandværket. 3 udpumpningspumper sørger for, at værket leverer et tryk på ca. 4 bar til forbrugerne på Farnæs.