Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området. 

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til vandværkets drift eller har andre spørgsmål.

Mød vores bestyrelse

Patrick Techlo
Formand
[email protected]
Martin Ravn Lindhardt
Kasserer
Ulrik Hven
Sekretær
[email protected]
Morten Renner Pedersen
Bestyrelsesmedlem