Måleraflæsning

Husk at fristen for aflæsning af din vandmåler er den 31. december

Den årlige måleraflæsning foretages i samarbejde med Guldborgsund Forsyning.

Guldborgsund Forsyning sender, enten pr. e-mail eller ved indberetningskort, information om aflæsnings procedure m.m.

Forbrugsåret følger kalenderåret, og målerindberetningen skal besvares senest den 31.december. Vi gør opmærksom på at vi opkræver et gebyr, når du afleverer din aflæsning for sent.

Har vi ikke modtaget din måleraflæsning pr. 31. december så aflæser Farnæs Vandværk din vandmåler. Dette betyder et aflæsningsgebyr på din næste vandregning. Taksterne for aflæsningsgebyr kan ses i Takstbladet.

Vi bruger måleraflæsningerne til at beregne dit acontobeløb. Acontobeløbet består at fast målerbeløb, forbrugt vand og afgifter.

Opkrævning af spildevandsafgiften sker direkte fra Guldborgsund Forsyning til den enkelte forbruger.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.